Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Arthur Poulet c1dfc721df
Minor fix on fontsize
před 2 roky
appendices Improve template (more clean and simple to configure) před 3 roky
body Improve template (more clean and simple to configure) před 3 roky
.gitignore Add credit, rename files před 3 roky
Makefile Add credit, rename files před 3 roky
README.md Improve template (more clean and simple to configure) před 3 roky
body.tex fix title před 3 roky
document.bib Add credit, rename files před 3 roky
document.tex Minor fix on fontsize před 2 roky
glossary.tex Improve template (more clean and simple to configure) před 3 roky
header.tex fix title před 3 roky
packages.tex Improve page numbering před 2 roky
titlepage.tex Add credit, rename files před 3 roky

README.md

My LaTeX Template

Usage

  1. Copy the template
  2. Change the headers in /headers.tex
  3. Write accronyms in /report.tex
  4. Write your abstract, body, etc. in /body.tex
  5. Write the sources in /report.bib

About

  • Author: Arthur Poulet
  • Licence: CC-0